Die Anfänge der Städte im Bezirk Łódź

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 10, Numer Dodatkowy (1962) s. 499-501
Ryszard Rosin

 

do góry