Sprawa egzempcji benedyktynów w Polsce średniowiecznej

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 9 (1959) s. 51-90
Franciszek Bogdan

 

do góry