Paweł z Przemankowa biskup krakowski 1266-1292

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 9 (1959) s. 157-247
Władysław Karasiewicz

 

do góry