Pieczęcie klasztoru cystersów w Koronowie

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 96 (2001) s. 143-168
Zbigniew Zyglewski

 

do góry