O egzystencji funkcji harmonicznych wyższego rzędu

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 3, Numer 1-2 (8-9) (1958) s. 3-13
Józef M. Chomiński

 

do góry