VII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego w Kolonii.

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 3, Numer 1-2 (8-9) (1958) s. 208

 

do góry