Skład społeczny i zawodowy klasy robotniczej Krakowa na początku lat dwudziestych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Numer 49 (1973) s. 131-147
Ludwik Mroczka

 

do góry