"Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy : materiały i dokumenty, T. I 1893-1903, cz. 2 1899-1901", red. F. Tych, oprac. H. Buczek, red. wyd. B. Kluge, Warszawa 1962 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 54, Numer 3 (1963) s. 540-542
Jan Kancewicz , F. Tych (aut. dzieła rec.), H. Buczek (aut. dzieła rec.), B. Kluge (aut. dzieła rec.)

 

do góry