Melodramma "Andromeda" (1644). Odnaleziony tekst i potencjalny kształt muzyczny

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 32, Numer 4 (127) (1987) s. 17-28
Anna Szweykowska

 

do góry