"Materiały archiwalne do historii stosunków polsko-radzieckich", komitet redakcyjny: N. Gąsiorowska, L. Grosfeld, W. Gostyńska, Warszawa 1957 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 4 (1959) s. 222-223
Benon Miśkiewicz , N. Gąsiorowska (aut. dzieła rec.), L. Grosfeld (aut. dzieła rec.), W. Gostyńska (aut. dzieła rec.)

 

do góry