"Государственный архив иркутской области", З. Тагаров, "Вопросы Истории" 7 (1954), s. 183-184 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 1 (1957) s. 299
Stanisław Alexandrowicz , Z. Tagarow (aut. dzieła rec.)

 

do góry