"By czas nie zaćmił i niepamięć : wybór kronik średniowiecznych", oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1975 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 22 (1977) s. 254-255
Brygida Kürbis , Antonina Jelicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry