"Rodowód Piastów śląskich, t. I, Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy", Kazimierz Jasiński, Wrocław 1973 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 259-261
Roman Heck , Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry