Wystawa holenderskiego malarstwa XX wieku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 1/2 (1994) s. 193-194
Anna M. Drexlerowa

 

do góry