"Późnobarokowe wyposażenie kościoła Bernardynów we Lwowie. Uwagi o rzymsko-wiedeńskich źródłach inspiracji", [w:] "Przegląd Wschodni", I, 1991, z. 4, Jakub Sito : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 4 (1992) s. 110
Katarzyna Mikocka-Rachubowa , Jakub Sito (aut. dzieła rec.)

 

do góry