"Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484-1495", Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz 2007 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 98 (2008) s. 214
, Zbigniew Zyglewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry