Rozwój i stan badań toponomastycznych w Tatrach i na Podtatrzu

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 5, Numer 2 (1959) s. 551-577
Witold H. Paryski

 

do góry