Pierwsza Ogólnoukraińska Narada Toponimiczna (Kijów 30 XI - 2 XII 1959 r.)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 350-352
Marian Jurkowski

 

do góry