Staropolskie nazwy osobowe na -o : historia i geografia

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 12, Numer 1-2 (1967) s. 177-231, 436-437
Zofia Kurzowa

 

do góry