"Rozplanowanie nowożytnych miast w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku", Grażyna Wróblewska, Warszawa-Poznań 1977 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 4 (1977) s. 759-765
Andrzej Wyrobisz , Grażyna Wróblewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry