"Oczerki rewolucjonnych swjaziej narodow Rossii i Polszi 1815-1917", red. W. A. Djakow [et al.], Moskwa 1976 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 4 (1977) s. 749-754
Stefan Kieniewicz, Feliks Tych , W. A. Djakow (aut. dzieła rec.)

 

do góry