Analiza formalna i semantyczna antroponimów używanych przez nadawców internetowych anonsów towarzysko-matrymonialnych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 49 (2004) s. 145-164
Aneta Kołodziejczyk

 

do góry