Przydatność rachunków kosztów do potrzeb zarządzania w ocenie kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, Tom 6 (1978) s. 123-135
Janina Stankiewicz

 

do góry