Srebro mennicze najstarszych groszy praskich

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 12, Numer 3-4 (45-46) (1968) s. 129-141
Ivo Pánek

 

do góry