"Zbiory kartograficzne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Informator", oprac. Daniela Kosacka, Warszawa 1972 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 267
Halina Robótka , Daniela Kosacka (aut. dzieła rec.)

 

do góry