Nazwy geograficzne z obszaru południowej Warmii zawierające podstawowy komponent k w części sufiksalnej

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 32 (1988) s. 295, 65-83
Anna Pospiszylowa

 

do góry