"Narodościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939", M. Grzyb, Katowice 1979 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 4 (1979) s. 767-769
Jerzy Tomaszewski , M. Grzyb (aut. dzieła rec.)

 

do góry