Obraz Piety z fundacji opata Bernarda Rosy. Przykład recepcji średniowiecza w baroku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 4 (1994) s. 359-371
Stanisław Kobielus

 

do góry