Niezrealizowany plan kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie obrad IV sesji Soboru Watykańskiego II (1965 roku)

Studia Ełckie, Tom 14 (2012) s. 161-188
Krzysztof Bielawny

 

do góry