Wielkopolski kułak wrogiem socjalistycznego państwa

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 2, Numer 1 (12) (2002) s. 30-33
Stanisław Jankowiak

 

do góry