Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności

Przegląd Historyczny, Tom 100, Numer 4 (2009) s. 781-794
G. Liczbińska

 

do góry