Badania historyczne w Polsce w latach 1937-1980 nad okresem XV-XVII w.

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 94, Numer 1 (1987)
Andrzej Wyczański

 

do góry