"Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej", wybór i opr. A. Wolff-Powęska i E. Schulz, tłum. Z. Choderny-Loew i P. O. Loew, Poznań 2000, Poznańska Biblioteka Niemiecka pod red. H. Orłowskiego i Ch. Klessmanna, t. X, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 705 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 56, Numer 1 (2001) s. 122-125
Adam Galos , A. Wolff-Powęska (aut. dzieła rec.), E. Schulz (aut. dzieła rec.), Z. Choderny-Loew (aut. dzieła rec.), P. O. Loew (aut. dzieła rec.)

 

do góry