Położenie robotników i ich akcja strajkowa na terenie województwa krakowskiego 1919-1921

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Numer 6 (1961) s. 147-178
Kazimierz Nowak

 

do góry