Archiwalia w Archiwum Państwowym w Wilnie dotyczące represyj po 1863 r. na terenie Litwy Historycznej

Przegląd Historyczny, Tom 34, Numer 2 (1937-1938) s. 359-362
Wacław Gizbert Studnicki

 

do góry