Style i detale w architekturze.

Spotkania z Zabytkami, Tom 32, Numer 2 (252) (2008) s. 20
Emily Cole
Title of the reviewed work:
pod red. Emily Cole ,Architektura : style i detale ,Warszawa : Arkady 2007

 

do góry