"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław [etc.] 1975 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 67, Numer 1 (1976) s. 147-151
Andrzej Szwarc , Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.)

 

do góry