Mistrz Twardowski : historia i mistyfikacja

Przegląd Historyczny, Tom 78, Numer 4 (1987) s. 745-753
Jacek Antoni Ojrzyński

 

do góry