"Sorniaki archeołogiczeskogo ziernowogo matieriała kak pokazatel sistemy ziemledielija w Łatwii do XIII wieka n.e.", A. Rasinsz, "Dokłady Naucznoj Kongerencii po zaszczitie rastienij", Vilnius 1959 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 10, Numer 3-4 (1962) s. 731-732
Jerzy Ochmański , A. Rasinsz (aut. dzieła rec.)

 

do góry