Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca ludowego nazewnictwa i użytkowania roślin w Polsce

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 2, Numer 2 (4) (1993) s. 89-119
Piotr Köhler

 

do góry