"Clemens II : Der erste deutsche Reformpapst", Georg Gresser, Paderborn 2007 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 45 (2007) s. 149-150
Krzysztof Skwierczyński , Georg Gresser (aut. dzieła rec.)

 

do góry