"O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612", Wojciech Polak, Toruń 1995 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 3-4 (1997) s. 556-561
Marek Żubryd , Wojciech Polak (aut. dzieła rec.)

 

do góry