"Narodnyje wosstanija wo Francii pieried Frondoj (1623-1648)", B. F. Porszniew, Moskwa 1948 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 42 (1951) s. 430-436
Władysław Czapliński , B. F. Proszniew (aut. dzieła rec.)

 

do góry