Kaźń kasztelana Bolesty (1070 r.) w tradycji płockiej

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 14 (1969) s. 53-61
Stanisław Trawkowski

 

do góry