"Nazewnictwo okręgu Wielkich Katowic a dzieje osadnictwa przemysłowego, 1. Czy Katowice pochodzą od kata? 2. O Brynowej, Karbowej i innych nazwach", Stanisław Rospond, "Zaranie Śląskie", t. XXIX, 1966; t. XXX, 1967; "Ze studiów nad polską toponomastyką. XII. Kątowice - Katowice:kąty", Stanisław Rospond, "Język Polski", t. XLVI, 1966; "Jeszcze raz o Kątowicach", Stanisław Rospond, "Zaranie Śląskie", t. XXX, 1967; "Spór o ogonek w Kątowicach - Katowicach", Stanisław Rospond, "Język Polski", t. XLVIII, 1968 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 1 (1970) s. 142-143
Zygmunt Brocki , Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.)

 

do góry