"Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie", Hugo Rahner, przełożyli Maria Radożycka - komentarz autora, Jan Radożycki - teksty greckie i łacińskie, Warszawa 1986 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 32-33 (1990) s. 247-248
, Hugo Rahner (aut. dzieła rec.), Maria Radożcka (aut. dzieła rec.), Jan Radożycki (aut. dzieła rec.)

 

do góry