"The Comparative Approach to American History", wyd. C. Van Woodward, New York-London 1968 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 3 (1968) s. 527-529
Stefan Kieniewicz , C. Van Woodward (aut. dzieła rec.)

 

do góry