"The Czech Revolution of 1848", Stanley Z. Pech, Chapel Hill 1969 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 62, Numer 1 (1971) s. 149-152
Stefan Kieniewicz , Stanley Z. Pech (aut. dzieła rec.)

 

do góry