Zadania i potrzeby leksykografii onomastycznej w Polsce

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 27 (1982) s. 128-138
Henryk Borek

 

do góry