Dwie prace poświęcone nazwom terenowym ziem Polski Północnej

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 262-271
Zygmunt Klimek , G. Leyding (aut. dzieła rec.), R. Holsten (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
G. Leyding ,Słownik nazw miejscowych okręgu mazurskiego. Cz. 2, Nazwy fizjograficzne ,Poznań 1959,
R. Holsten ,Die pommersche Flurnamensammlung ,Köln-Graz 1963

 

do góry